Module 2: Teamculturen & Customer 4.0

Tijdens deze workshop leer je meer over de verschillende teamculturen en hoe de drijfveren van verschillende deelnemers van elkaar kunnen verschillen. Via een rollenspel staan we stil bij oude versus nieuwe bedrijfsculturen om tot een gemeenschappelijke missie en visie te komen.

Het ene bedrijf is het andere niet. Waarin verschilt een traditionele KMO van een moderne scale-up? Hoe vertaalt dit zich in een andere missie voor elk bedrijf en wat brengt dit concreet teweeg voor iedere bedrijfsleider of medewerker? Met deze training krijg je inzicht in je eigen bedrijf en bedrijfscultuur alsook in jouw positionering t.o.v. andere bedrijven en leer je hoe je beter te profileren in functie van het aantrekken van de klant van de toekomst.

We starten de dag rond de drijfveren van individuen alsook van organisaties. Gedrag en kennis zijn zichtbaar in een bedrijf maar over de normen & waarden, alsook over de motieven en “overtuigingen” is er
minder gekend. Om die reden gaan we actief aan de slag rond teamcohesie via een teambuildingsactiviteit. De cultuurtypologieën worden gekoppeld aan concrete voorbeelden en iedere deelnemer leert hoe zijn bedrijf staat in het levensfasenmodel.

Alles wordt geconcretiseerd tijdens een cultuurspel waarin ook etnische verschillen de revue passeren en waarbij iedere deelnemer leert hoe missie en visie in functie van customer 4.0-denken best wordt aangepast. Aan de hand van technieken zoals Customer Journey en Buyer Persona wordt de absolute nadruk gelegd op het principe van “customer centricity”.

Technieken die aan bod komen:

“Tijdens deze workshop leerden we hoe andere bedrijven zich profileren ten opzichte van onze organisatie en hoe we de klant van de toekomst efficiënt kunnen benaderen.”

Karin Carlier, Bestuurslid Hoofden Facilitaire Diensten Verzorginstellingen

Building between bridges © 2017 - Steve Stevens & Davy Vercruysse - steve@ondernemenmetsteve.be

Uilenspiegelstraat 44, 8830 Hooglede - +32 477 19 25 99 - BE 0721717513