Module 1: Setting the scene & team building

Doel:

Als de deelnemers duidelijk weten hoe de structuur van de opleiding in elkaar zit en daarbij hun persoonlijke doelstellingen kunnen noteren die ze nastreven, zijn ze nog meer gemotiveerd om alles aandachtig te volgen.

We starten de opleiding met een algemeen overzicht van de planning en een introductie in ondernemerschap aan de hand van meerdere ijsbrekers. Hierbij polsen we meteen naar ieders persoonlijke doelstellingen en bouwen we teams, op basis van ieders persoonlijkheidsprofiel. 

Inhoud:

Na een introductie in teamcohesie en teamcultuur (gebaseerd op de teamrollen van Meredith Belbin) spelen de deelnemers het teambuilding city game “who wants to become an entrepreneur?” in teams tegen elkaar. Hier moeten ze strategische keuzes maken: ondernemende vaardigheden, tijd winnen en geld verdienen vormen de belangrijkste drijfveren. Via een subjectieve manier (persoonlijk) en objectieve manier (teamrollen van Belbin) geven de deelnemers voor het eerst feedback over elkaars gedrag en het teamfunctioneren. Hieruit worden de gemeenschappelijke vruchtbare draagvlakken gedistilleerd om zo tot een ideaal team te komen. Via effectuation en bafa-bafa leren de teams synergie na te streven.

De mogelijkheid wordt aangeboden om de ondernemersintenties en het ondernemend gedrag van de deelnemers te meten voor de opleiding start en ook nadien (zelfs meerdere keren indien gewenst), die besproken worden met de deelnemers.

Gebruikte technieken: 

Building between bridges © 2017 - Steve Stevens & Davy Vercruysse - steve@ondernemenmetsteve.be

Uilenspiegelstraat 44, 8830 Hooglede - +32 477 19 25 99 - BE 0721717513