Module 3: Financieel beheer

In deze module krijg je inzicht in de basisbegrippen van balanslezen, kostprijscalculatie, kostprijsmanagement, budgettering en investeringsanalyse.

Elke leidinggevende zal op de één of andere manier te maken krijgen met financiën. Elke leidinggevende is het aan zichzelf verplicht om een balans te kunnen lezen, kosten te kunnen berekenen en een sluitend werkbaar budget te kunnen afleveren.

Gedurende deze tweedaagse worden aspecten van Activity Based Costing (ABC) aan de hand van real cases besproken.

Je krijgt inzicht in een masterbudget en het opzetten van een flexibel budget. Zo kan je de uiteindelijke resultaten behoorlijk en gefundeerd vergelijken met het originele plan en budget. Ook de financiële analyse van de onderneming aan de hand van ratio’s komt aan bod. Aan de hand van een “financial game” worden ratio’s helder uiteengezet. Ook investerings-analyse komt aan bod. Hier wordt ingegaan op de methode van Netto Contante Waarde om investeringen te waarderen.

Deze training zal de vaardigheden versterken om op een behoorlijke manier te praten met financiële experts en de business verder uit te bouwen.

Technieken die aan bod komen:

“Als ik eerlijk ben, dan was alles

wat met financiën te maken had,

een grote tekortkoming. Na deze

tweedaagse ben ik helemaal mee

en begin ik financiën zelfs leuk te

vinden.”

An Chrispeels, directeur WGS

Building between bridges © 2017 - Steve Stevens & Davy Vercruysse - steve@ondernemenmetsteve.be

Uilenspiegelstraat 44, 8830 Hooglede - +32 477 19 25 99 - BE 0721717513